Kiến thức chung

Kiến thức chung

Hướng dẫn HTML - Nội dung siêu dữ liệu

Hướng dẫn HTML - Nội dung siêu dữ liệu

  • Bởi   Mai Đức Thạch
  •   05-05-2017
  • 23

Những thẻ nội dung siêu dữ liệu là những thẻ được sử dụng chủ yếu trong phần tử head của tài liệu HTML. Những nội dung này không được hiển thị trực tiếp trên giao diện đồ họa người dùng, mà nó được sử dụng để thiết lập những mô tả hay hành động về những nội dung còn lại của tài liệu HTML, hoặc là mô tả quan hệ giữa tài liệu với các tài liệu khác, hoặc những truyền tải ngoài dải thông tin.

Cách thức giao tiếp giữa Trình duyệt Web với Máy chủ Web

Cách thức giao tiếp giữa Trình duyệt Web với Máy chủ Web

  • Bởi   Mai Đức Thạch
  •   29-04-2017
  • 57

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng cho phép xem và tìm hiểu thông tin trên Internet. Thông qua trình duyệt Web, người dùng có thể tương tác với các văn bản, hình ảnh, phim… trên bất cứ trang web nào bắt đầu từ việc truy cập thông việc việc nhập URL vào thanh địa chỉ.

Vai trò của Domain và Hosting trong quá trình thiết kế Website

Vai trò của Domain và Hosting trong quá trình thiết kế Website

  • Bởi   Mai Đức Thạch
  •   24-04-2017
  • 39

Khi bạn có một trang web phát triển cục bộ và muốn lên kế hoạch tạo một trang web chạy trực tuyến, bạn phải quan tâm đến 2 điều cơ bản: tên miền (Domain Name thường được goi tắt thành Domain) và lưu trữ (Web Hosting thường được gọi tắt thành Hosting).