Hướng dẫn lập trình website

Hướng dẫn lập trình website

Hướng dẫn lập trình CSS

Hướng dẫn lập trình CSS

 • Bởi   Mai Đức Thạch
 •   14-05-2017
 • 30

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định kiểu xếp tầng, qui định qui tắc định dạng, hiển thị nội dung của các phần tử trong tài liệu HTML.

Hướng dẫn HTML - Nội dung siêu liên kết và hình ảnh trong tài liệu HTML

Hướng dẫn HTML - Nội dung siêu liên kết và hình ảnh trong tài liệu HTML

 • Bởi   Mai Đức Thạch
 •   09-05-2017
 • 24

Phần tử Siêu liên kết a là những phần tử bên trong tài liệu được liên kết đến một vị trí xác định trong cùng tài liệu hoặc liên kết đến một trang hoàn toàn khác. Khi ta click chuột vào siêu liên kết, nó sẽ nhảy đến vị trí mà nó liên kết đến.

Hướng dẫn HTML - Sử dụng bảng và biểu mẫu trong tài liệu HTML

Hướng dẫn HTML - Sử dụng bảng và biểu mẫu trong tài liệu HTML

 • Bởi   Mai Đức Thạch
 •   07-05-2017
 • 26

Phần tử form được sử dụng để trình bày biểu mẫu trong một tài liệu hay ứng dụng. Trên thực tế, biểu được sử dụng nhiều trong việc trình bày nội dung dữ liệu trong các trang quản trị và phần nội dung các trang liên hệ...

Hướng dẫn HTML - Xây dựng bố cục trang web

Hướng dẫn HTML - Xây dựng bố cục trang web

 • Bởi   Mai Đức Thạch
 •   05-05-2017
 • 35

Sau khi hoàn thành việc việc viết các thẻ siêu dữ liệu trong phần tử head của tài liệu HTML, bước tiếp theo cần sử dụng là viết nội dung phần thân trung tâm của tài liệu HTML trong phần tử body. Bước trước tiên là phải xây dựng khung thành phần bố cục chung cho trang.

Hướng dẫn HTML - Nội dung siêu dữ liệu

Hướng dẫn HTML - Nội dung siêu dữ liệu

 • Bởi   Mai Đức Thạch
 •   05-05-2017
 • 23

Những thẻ nội dung siêu dữ liệu là những thẻ được sử dụng chủ yếu trong phần tử head của tài liệu HTML. Những nội dung này không được hiển thị trực tiếp trên giao diện đồ họa người dùng, mà nó được sử dụng để thiết lập những mô tả hay hành động về những nội dung còn lại của tài liệu HTML, hoặc là mô tả quan hệ giữa tài liệu với các tài liệu khác, hoặc những truyền tải ngoài dải thông tin.

Cách thức giao tiếp giữa Trình duyệt Web với Máy chủ Web

Cách thức giao tiếp giữa Trình duyệt Web với Máy chủ Web

 • Bởi   Mai Đức Thạch
 •   29-04-2017
 • 57

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng cho phép xem và tìm hiểu thông tin trên Internet. Thông qua trình duyệt Web, người dùng có thể tương tác với các văn bản, hình ảnh, phim… trên bất cứ trang web nào bắt đầu từ việc truy cập thông việc việc nhập URL vào thanh địa chỉ.

Vai trò của Domain và Hosting trong quá trình thiết kế Website

Vai trò của Domain và Hosting trong quá trình thiết kế Website

 • Bởi   Mai Đức Thạch
 •   24-04-2017
 • 39

Khi bạn có một trang web phát triển cục bộ và muốn lên kế hoạch tạo một trang web chạy trực tuyến, bạn phải quan tâm đến 2 điều cơ bản: tên miền (Domain Name thường được goi tắt thành Domain) và lưu trữ (Web Hosting thường được gọi tắt thành Hosting).